اخبار

بسکتبال-لیگ برتر- وحید حاجیان-شیمیدر
بسکتبال-لیگ برتر- وحید حاجیان-شیمیدر
اخبار تیم
حاجیان دهمین شکار شیمیدر
...