اخبار

لیگ برتر بسکتبال - توفارقان - شیمیدُر
اخبار تیم
آمار بازی توفارقان - شیمیدُر
هفته چهارم دور رفت
آمار بازی توفارقان - شیمیدُر...
بسکتبال- لیگ بتر- شیمیدر تاریخ انتشار98/8/30
اخبار تیم
شکست شیمیدر برابر شهرداری گرگان
شکست شیمیدر برابر شهرداری گرگان ...
بسکتبال- لیگ برتر- شیمیدر- تاریخ انتشار98/8/27
اخبار تیم
شکست تیم شیمیدر مقابل پتروشیمی بندر امام
شکست تیم شیمیدر مقابل پتروشیمی بندر امام...
بسکتبال-لیگ برتر- شیمیدر- تاریخ انتشار98/8/23
اخبار تیم
شکست خانگی توفارقان مقابل شیمیدر در هفته چهارم لیگ برتر
شکست خانگی توفارقان مقابل شیمیدر در هفته چهارم لیگ برتر ...
لیگ برتر بسکتبال- شیمیدُر- مس کرمان
اخبار تیم
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر و مس کرمان
هفته سوم از دور رفت
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر و مس کرمان در هفته سوم از دور رفت...
لیگ برتر بسکتبال- شیمیدُر- مس کرمان
اخبار تیم
هفته سوم از دور رفت
آمار بازی شیمیدُر و مس کرمان
آمار بازی شیمیدُر و مس کرمان...
بسکتبال-لیگ برتر- شیمیدر- تاریخ انتشار98/8/20
اخبار تیم
هفته سوم لیگ برتر بسکتبال:
پیروزی مقتدرانه شیمیدر مقابل مس کرمان
پیروزی مقتدرانه شیمیدر مقابل مس کرمان...
لیگ برتر بسکتبال- شیمیدُر- مهرام
اخبار تیم
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر و مهرام
در هفته دوم از دور رفت
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر و مهرام در هفته دوم از دور رفت...
لیگ برتر بسکتبال- شیمیدُر-  مهرام
اخبار تیم
هفته دوم از دور رفت
آمار بازی شیمیدُر و مهرام
آمار بازی شیمیدُر و مهرام...
بسکتبال-لیگ برتر-شیمیدر-مهرام-تاریخ انتشار98/8/16
اخبار تیم
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال:
توقف شیمیدر مقابل مهرام
توقف شیمیدر مقابل مهرام...