اخبار

قهرمان بسکتبال غرب آسیا - شیمیدُر تهران
اخبار تیم
طوفان شیمیدُری در شب طوفانی بغداد/ شیمیدُر قهرمان بسکتبال غرب آسیا
تیم شیمیدُر تهران با شکست تیم نفت عراق و کسب چهارمین پیروزی متوالی مقتدرانه قهرمان رقابت های غرب آسیا شد....
پایان مسابقات باشگاه های غرب آسیا- قهرمانی تیم شیمیدُر تهران
اخبار تیم
گزارش تصویری از پایان مسابقات باشگاه های غرب آسیا و قهرمانی تیم شیمیدُر تهران
گزارش تصویری از پایان مسابقات باشگاه های غرب آسیا و قهرمانی تیم شیمیدُر تهران...
مسابقات باشگاه های غرب آسیا - شیمیدُر تهران - نفت بغداد
اخبار تیم
آمار بازی تیم های شیمیدُر تهران - نفت بغداد در مسابقات باشگاه های غرب آسیا
آمار بازی تیم های شیمیدُر تهران - نفت بغداد در مسابقات باشگاه های غرب آسیا...
 مسابقات غرب آسیا - شیمیدُر تهران - الجیش سوریه
اخبار تیم
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر تهران و الجیش سوریه در مسابقات غرب آسیا
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر تهران و الجیش سوریه در مسابقات غرب آسیا...
 مسابقات باشگاه های غرب آسیا -شیمیدُر تهران - الجیش سوریه
اخبار تیم
آمار بازی تیم های شیمیدُر تهران - الجیش سوریه در مسابقات باشگاه های غرب آسیا
آمار بازی تیم های شیمیدُر تهران - الجیش سوریه در مسابقات باشگاه های غرب آسیا...
رقابتهای غرب آسیا - شیمیدُر تهران - الجیش سوریه - CHEMIDOR- AL.JEICH
اخبار تیم
سومین پیروزی متوالی شیمیدُری ها در غرب آسیا/امروز جدال برای قهرمانی
سومین پیروزی متوالی شیمیدُر در رقابتهای غرب آسیا مقابل الجیش سوریه رقم خورد...
اطلاع رسانی - باشگاه شیمیدُر تهران
اخبار تیم
اطلاع رسانی
اطلاع رسانی باشگاه شیمیدُر تهران...
مسابقات باشگاه های غرب آسیا - شیمیدُر تهران - پتروشیمی بندرامام
اخبار تیم
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر تهران و پتروشیمی بندرامام در مسابقات غرب آسیا
گزارش تصویری از دیدار تیم های شیمیدُر تهران و پتروشیمی بندرامام در مسابقات غرب آسیا...
مسابقات باشگاه های غرب آسیا - شیمیدُر تهران - پتروشیمی بندرامام
اخبار تیم
آمار بازی تیم های شیمیدُر تهران - پتروشیمی بندرامام در مسابقات باشگاه های غرب آسیا
آمار بازی تیم های شیمیدُر تهران - پتروشیمی بندرامام در مسابقات باشگاه های غرب آسیا...
مسابقات باشگاه های غرب آسیا - شیمیدُر تهران - پتروشیمی بندرامام -Chemidor - Petrochimi
اخبار تیم
پتروشیمی در غرب آسیا هم زانو زد/شیمیدُر بدنبال قهرمانی در غرب آسیا
تیم شیمیدُر تهران با کسب پیروزی شیرین مقابل پتروشیمی در یک قدمی قهرمانی در غرب آسیا قرار گرفت...