نتایج هفته سوم - دور برگشت

هفته سوم - دور برگشت , لیگ برتر باشگاه های کشور (گروه ب) 1399
تاریخ ساعت ورزشگاه مهمان نتیجه میزبان
1399/11/09 14:30 سالن آزادی
شیمیدُر
92 - 89
ذوب آهن اصفهان
1399/11/09 17:30 سالن آزادي
آینده سازان
63 - 89
شهرداری بندرعباس
1399/11/07 14:30 سالن آزادي
نیروی زمینی
48 - 87
کوچین آمل
1399/11/07 17:30 سالن آزادي
صنعت مس کرمان
45 - 86
مهرام تهران